Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

ทำไมต้องให้สำนักงานบัญชีทั่วประเทศถือหุ้นในบริษัท ไทย แอคเคาท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ?

ทำไมต้องให้สำนักงานบัญชีทั่วประเทศถือหุ้นใน บริษัท ไทย แอคเคาท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ?

     ผมเกิดมากับอาชีพนักบัญชี เคยเปิดสำนักงานบัญชีมาก่อนที่จะมาทำโปรซอฟท์  เจ้าของสำนักงานบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากชนชั้นกลาง เป็นคนต่างจังหวัด ไม่ได้เกิดจากตระกูลที่ร่ำรวย ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเขามาถือหุ้นใน บริษัท ไทย แอคเคาท์
เซ็นเตอร์ จำกัด จะทำให้สำนักงานบัญชีมีเทคโนโลยีที่ดีนำไปพัฒนาสำนักงานของตนเองและนำไปพัฒนาลูกค้าของตนเอง
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายรายได้ส่วนหนึ่งก็จะกลับมาตอบแทนสู่สำนักงานบัญชีอย่างแน่นอน

   


     อีกประการคือเป็นการร่วมแรงและแบ่งปัน ทุกคนช่วยกันทำงานหารายได้และก็แบ่งปันรายได้อย่างยุติธรรม เมื่อสำนักงานบัญชีเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แอคเคาท์ เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบัญชีก็จะทำการขายซอฟท์แวร์ แนะนำ
ซอฟท์แวร์ของ บริษัท ไทย แอคเคาท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ลูกค้าของสำนักงานบัญชีได้ใช้อย่างแน่นอน สำนักงานบัญชีก็
จะมีรายได้จากการขายซอฟท์แวร์   
 

บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai