Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

3 ประสานทำให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่

 

3 ประสานทำให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่


     เมื่อสำนักงานบัญชีทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นฝ่ายขาย โปรซอฟท์ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริการลูกค้า ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้า SME ทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์จากการได้ใช้ซอฟท์แวร์ของเราอย่าง แน่นอน ผมตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะพัฒนาโปรแกรมบัญชี สำนักงานบัญชียุคใหม่ ให้สำนักงานบัญชีทั่วประเทศได้ใช้ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี myAccount ที่ลูกค้า SME นำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 

บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai