Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

ยืนอยู่ได้ด้วย WINSpeed และจะเติบโตกับ myAccount

       

ยืนอยู่ได้ด้วย WINSpeed และจะเติบโตกับ
myAccount

     หลายปีที่ผ่านมาโปรซอฟท์มีรายได้จากการจำหน่ายซอฟท์แวร์บัญชี WINSpeed โดยมีสัดส่วนยอดขายประมาณ 90 %  จากรายได้รวมของบริษัท เราได้ทิ้งโอกาสที่จะสร้างยอดขายเป็นจำนวนมากกับธุรกิจ SME ถึงเวลาแล้วที่โปรซอฟท์จะต้องมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อสร้างยอดขายโปรแกรมบัญชี myAccount ผ่าน บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด โดยเปิดโอกาสให้
สำนักงานบัญชีทั่วประเทศเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยโปรซอฟท์ถือหุ้น 30% ส่วนสำนักงานบัญชีทั่วประเทศถือหุ้น 70%  
 
 

บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai