Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

เหตุผลที่โปรซอฟท์เลือกเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาซอฟท์แวร์

   

เหตุผลที่โปรซอฟท์เลือกเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาซอฟท์แวร์


     เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพ ค่าที่ดินราคาไม่แพง อากาศดี อาหารดี คนดี         มีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกับการพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างมาก เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และโปรซอฟท์เชียงใหม่สามารถดึงดูดนักโปรแกรมเมอร์ที่เก่งๆให้เข้ามาทำงานที่เชียงใหม่ได้ไม่ยาก  
 


บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai