Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

ชีวิตการทำงานเริ่มต้นอีกครั้งที่เชียงใหม่

ชีวิตการทำงานเริ่มต้นอีกครั้งที่เชียงใหม่
 
    หลังจากผมหันหลังให้ชีวิตการทำงานไปหาความสงบที่วิมานน้ำรีสอร์ทเป็นเวลาเกือบสองปีเต็ม เพราะเดิมมีความตั้งใจอยากใช้ชีวิตอย่างสงบ เรียบง่าย สบายๆที่แก่งกระจาน ที่วิมานน้ำรีสอร์ทเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้พนักงานโปรซอฟท์มีโอกาส    ไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด

 
 

     เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่ผมได้นำโปรซอฟท์ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์อย่างเต็มตัว หลังจากที่ได้เดินทาง   มาเที่ยวที่เชียงใหม่อีกครั้งเป็นเวลาหลายๆวัน สิ่งที่สัมผัสได้คือเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก อากาศดี มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะทำให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์อย่างเต็มรูปแบบ
 


บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai