Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

เพื่อนของ SME คือ สำนักงานบัญชี

           

เพื่อนของ SME คือ สำนักงานบัญชี


     คงไม่มีใครเข้าใจ SME ได้ดีเท่าสำนักงานบัญชี เพราะสำนักงานบัญชีเป็นผู้ที่รับทำบัญชีให้กับ SME มาโดยตลอด    สำนักงานบัญชีเป็นทั้งคนทำบัญชี เป็นทั้งที่ปรึกษา จึงกล่าวได้ว่า "เพื่อนของ SME คือ สำนักงานบัญชี"

 
ซอฟท์แวร์ที่ดีและประหยัดที่สุดในเมืองไทยให้ SME ได้นำไปใช้

     เพราะลูกค้าของสำนักงานบัญชีคือ SME ทั่วประเทศ สำนักงานบัญชีจะเติบโตและเข้มแข็งไม่ได้ถ้าลูกค้าของเขาอ่อนแอ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้  ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานบัญชีทั่วประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นของ TAC   จะเป็นผู้ที่ นำซอฟท์แวร์ที่ดีมีคุณภาพไปให้ลูกค้า SME ได้นำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

 
พัฒนาซอฟท์แวร์ที่ดีที่สุดให้สำนักงานบัญชีใช้

    โปรซอฟท์จะมุ่งมั่นพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ดีที่สุดในไทยเพื่อให้สำนักงานบัญชีทั่วประเทศได้ใช้ เราจะนำเสนอซอฟท์แวร์บัญชีมาตรฐานระดับโลก คุณภาพยอดเยี่ยมรวมถึงซอฟท์แวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานบัญชีทำงานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ เราใส่ใจในการให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างแท้จริง เราจะไม่ยอมย่อหย่อนต่อคุณภาพที่ลูกค้าเราจะได้รับเพียงเพื่อผลกำไรเท่านั้น ซอฟท์แวร์ของโปรซอฟท์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของสำนักงานแบบเดิมๆไปโดยสิ้นเชิง เราจะพัฒนาซอฟท์แวร์ให้มีคุณภาพ ประสิ่ทธิภาพ และคุณค่าในระดับที่ได้รับความเชื่อถือและความภักดีจากลูกค้าของเราบทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai