Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

ซิลิกอนวัลเลย์แห่งเมืองไทย

      ด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ่งใหญ่ของเราชาวโปรซอฟท์ สังคมและประเทศชาติจะเจริญได้ก็ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ อเมริกามี "ซิลิกอน วัลเลย์" เป็นแหล่งผลิตเทคโนโลยีออกจำหน่ายทั่วโลก ที่อินเดียมี "บังกาลอร์" เป็นแหล่งผลิตซอฟท์แวร์เพื่อป้อนตลาดโลก เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยมีความสามารถไม่ได้แพ้ชาวต่างชาติเราเชื่อว่า คนไทยสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราคือ เราต้องการให้ "เชียงใหม่" เป็นแหล่งบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์ ที่ดี มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับ ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะตามมาเราอาจจะได้เห็นสักวันหนึ่งว่าโปรซอฟท์เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศโดยการส่งออกซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือ การลดการนำเข้าซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ วันนี้เราได้ทำหน้าที่ของเราแล้ว เราจะเดินหน้าทำต่อไปเพื่ออนาคตของสังคมไทยเรา

       โปรซอฟท์ได้เลือก "เชียงใหม่" เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่ เราคาดว่าอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า         โปรซอฟท์จะมีโปรแกรมเมอร์และคนไอทีทำงานไม่ต่ำกว่าพันคนอย่างแน่นอน

   

     เหตุผลเราเลือกเชี่ยงใหม่เป็น "ซิลิกอน วัลเลย์ของไทย" เพราะเชียงใหม่มีสถาบันการศึกษาที่ดีมีคุณภาพในการผลิตบุคลากรทางด้านไอทีมากกว่า 9 มหาวิทยาลัย ทำให้เพียงพอต่อความต้องการและอีกอย่างด้วยชื่อเสียงของเมืองเชียงใหม่  ทำให้สามารถดึงดูดโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีจากทุกจังหวัดให้เดินทางมาทำงานที่นี่ได้ไม่ยาก เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย ไม่มีมลพิษ เป็นเมืองท่องเที่ยว ค่าครองชีพไม่แพง พนักงานสามารถซื้อที่อยู่อาศัยไม่แพงเหมือนกรุงเทพ ความเจริญไม่แตกต่างจากกรุงเทพ มีโรงพยาบาล สถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีศูนย์การค้า มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง   มีความเป็นธรรมชาติรอบๆตัวเมือง หรืออาจจะบอกได้ว่าเชียงใหม่มีครบทุกอย่างที่กรุงเทพมี แต่ที่มีมากกว่าคือความเป็นธรรมชาติ ผมทำงานที่กรุงเทพมาเกือบ 25 ปี วันนี้ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำงานที่เชียงใหม่เพราะทำให้ผมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นอย่างมาก  
  
   

     ผมตั้งใจสร้างชุมชนโปรซอฟท์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งคงต้องใช้เวลาพอสมควร เราจะถ่ายทอดแนวความคิดนี้จากรุ่น   สู่รุ่น เราเชื่อมั่นว่าเราต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน โปรซอฟท์ใส่ใจทั้งสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นและมองไม่เห็น
 
 
อ่านเพิ่มเติม : http://www.prosoftwinspeed.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=240&ArticleID=3708

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai