Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

สักวันหนึ่งจะนำซอฟท์แวร์ที่ดีสู่สำนักงานบัญชี



สักวันหนึ่งจะนำซอฟท์แวร์ที่ดีสู่สำนักงานบัญชี


     จากการที่เคยทำบัญชีด้วยมือต้องลงสมุดบัญชีด้วยมือไม่เคยมีคอมพิวเตอร์จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสเห็นการทำบัญชีด้วยซอฟท์แวร์ทำให้ผมทึ่งและตื่นตาตื่นใจมากเพราะทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคนทำบัญชีได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่เลิกอาชีพการทำบัญชีเพื่อเข้าสู่อาชีพการพัฒนาซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชีอย่างเต็มตัว พร้อมคิดไว้ว่าสักวันคงได้เห็นสำนักงานบัญชีทั่วประเทศได้ใช้ซอฟท์แวร์ของโปรซอฟท์อย่างแน่นอน
 
 
 

ก้าวเข้าสู่การสร้างบริษัทซอฟท์แวร์

      4 กันยายน 2538 เป็นวันเริ่มต้นของผมในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจซอฟท์แวร์อย่างเต็มตัวผมมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างมาก ผมเห็นว่าโปรแกรมบัญชีที่ดีๆในเมืองไทยในตอนนั้นมีน้อยมากทำให้ผมตัดสินใจพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชีเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยอาศัยประสบการณ์ที่ตนเองมีความชำนาญในการวางระบบบัญชีมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีเพื่อธุรกิจของคนไทยโดยเฉพาะ
 

บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai