Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

บริษัท วี.ซี.ชัยรุ่งเรือง จำกัด


" บริษัทมีการศึกษาคุณสมบัติการใช้งานของโปรแกรมบัญชี myAccount กับโปรแกรมอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว โปรแกรมบัญชี myAccount สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้มากที่สุด ซึ่งโปรแกรมมีระบบการทำงานที่เข้าใจง่าย ทำให้เราสามารถทำงานด้านบัญชีได้ง่าย รวดเร็วขึ้น เป็นที่ยอมรับของลูกค้า"คุณดวงหทัย  พลามีชัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี , บริษัท วี.ซี.ชัยรุ่งเรือง จำกัด

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
   ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  
     
 ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท
   จำนวนพนักงาน : 30 คน
     
 เพราะเหตุใดจึงเลือกโปรแกรมบัญชี myAccount มาให้ใช้ในการทำงาน 
 "บริษัทมีการศึกษาคุณสมบัติการใช้งานของโปรแกรมบัญชี myAccount กับโปรแกรมอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วโปรแกรมบัญชี myAccount สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทเราได้เป็นอย่างดี เพราะว่าโปรแกรมอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการ           ทำงานและพร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารได้ถูกต้องแม่นยำ"
 
 

ขยายหน้าจอ : Double Click ที่หน้าจอ หรือ Click ขวาที่หน้าจอ > Zoom > Full Screen


 
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai