Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

บริษัท วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


" ก่อนตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม myAccount  บริษัทได้ศึกษาโปรแกรมของที่อื่นมาเยอะแต่ก็ไม่ตรงกับความต้องการของบริษัทเราและราคาค่อนข้างแพง หลังจากที่ได้ศึกษาคุณสมบัติต่างๆแล้วก็ตัดสินใจเลือกโปรแกรม myAccount เพราะว่าโปรแกรมบัญชี myAccount ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้สะดวก ลดระยะเวลาในการทำงานลงได้เยอะ "

คุณหทัยรัตน์  ศรีเกษ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ,บริษัท วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
   ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 
 ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท    จำนวนพนักงาน : 5 คน
     

    

 
เพราะเหตุใดจึงเลือกโปรแกรมบัญชี myAccount มาให้ใช้ในการทำงาน
" ก่อนตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม myAccount  บริษัทได้ศึกษาโปรแกรมของที่อื่นมาเยอะแต่ก็ไม่ตรงกับความต้องการของบริษัทเราและราคาค่อนข้างแพง หลังจากที่ได้ศึกษาคุณสมบัติต่างๆ แล้วทำการเปรียบเทียบกันจึงตัดสินใจเลือกโปรแกรม myAccount เพราะว่าโปรแกรมบัญชี myAccount มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยาก สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว ทำให้สะดวกใน
การทำบัญชี ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงได้เยอะ "
 
 


ขยายหน้าจอ : Double Click ที่หน้าจอ หรือ Click ขวาที่หน้าจอ > Zoom > Full Screen


 
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai